Pretražite aktualne konkurse

SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE
TIP
SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE
TRAJANJE
1.6.2017. - 24.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE
TIP
KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE
TRAJANJE
31.1.2017. - 1.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
PODSTICAJNA SREDSTVA ZA OSNIVANJE NOVIH ZADRUGA I INVESTICIONE PROJEKTE POSTOJEĆIH ZADRUGA
TIP
PODSTICAJNA SREDSTVA ZA OSNIVANJE NOVIH ZADRUGA I INVESTICIONE PROJEKTE POSTOJEĆIH ZADRUGA
TRAJANJE
1.7.2017. - 1.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI APV ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
TIP
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI APV ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
TRAJANJE
1.8.2017. - 30.9.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa komercijalnim bankama
TIP
Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa komercijalnim bankama
TRAJANJE
23.5.2017. - 1.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA
TIP
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U 2017. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA
TRAJANJE
15.5.2017. - 30.9.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
PROGRAM PODRŠKE SPROVOĐENjU MERA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE KROZ UČEŠĆE DRŽAVE U EKONOMSKO-FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA ZA OSNIVANjE NOVIH ZADRUGA I IHVESTICIONE PROJEKTE
TIP
PROGRAM PODRŠKE SPROVOĐENjU MERA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE KROZ UČEŠĆE DRŽAVE U EKONOMSKO-FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA ZA OSNIVANjE NOVIH ZADRUGA I IHVESTICIONE PROJEKTE
TRAJANJE
20.5.2017. - 1.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Opština Ruma: Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu.
TIP
Opština Ruma: Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu.
TRAJANJE
26.4.2017. - 1.12.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Subvencionisanje uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
TIP
Subvencionisanje uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
TRAJANJE
1.5.2017. - 31.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini
TIP
Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini
TRAJANJE
27.3.2017. - 1.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
APV: Do 50% bespovratnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini
TIP
APV: Do 50% bespovratnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini
TRAJANJE
25.3.2017. - 24.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače Ministarstva poljoprivrede
TIP
Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače Ministarstva poljoprivrede
TRAJANJE
15.4.2017. - 15.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Bespovratna sredstva za nabavku opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište Ministarstva poljoprivrede
TIP
Bespovratna sredstva za nabavku opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište Ministarstva poljoprivrede
TRAJANJE
15.4.2017. - 15.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja Ministarstva poljoprivrede
TIP
Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja Ministarstva poljoprivrede
TRAJANJE
15.4.2017. - 15.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica Ministarstva poljoprivrede
TIP
Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica Ministarstva poljoprivrede
TRAJANJE
15.4.2017. - 15.10.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini
TIP
Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini
TRAJANJE
7.2.2017. - 30.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
JAVNI POZIVZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2017. GODINI ZA VIŠKOVE ZAPOSLENIH I DUGOROČNO NEZAPOSLENA LICA KOJA SE NALAZE NA EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE DUŽE OD 18 MESECI
TIP
Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci
TRAJANJE
7.2.2017. - 30.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
JAVNI KONKURSZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2017. GODINI
TIP
JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2017. GODINI
TRAJANJE
7.2.2017. - 31.12.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini
TIP
Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini
TRAJANJE
7.2.2017. - 30.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia
MTT: Krediti sa 1% kamate za poljoprivredna gazdinstva koja se bave turizmom
TIP
MTT: Krediti sa 1% kamate za poljoprivredna gazdinstva koja se bave turizmom
TRAJANJE
11.2.2017. - 1.11.2017.
STATUS
Aktuelan
Država
Flag of Serbia