NLB ORGANIC PETI KONKURS ZA PROIZVODNJU ZDRAVIH IDEJA

1.6.2016 - 1.9.2016
Aktuelan
evropa, evropska unija, konkursi , javni poziv, srbija, nlb, banka, organic, organska, hrana, proizvodnja
Flag of Serbia

NLB ORGANIC PETI KONKURS ZA PROIZVODNJU ZDRAVIH IDEJA Za više informacija, pogledajte ovde:


NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po peti put raspisuje Konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i

preradu hrane. Cilj ovog Konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj

promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju mogućnost da prošire svoju

proizvodnju i preradu organsku hrane.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je i da podstakne poljoprivredne proizvođače i prerađivače organske hrane da naprave svoj najbolji projekat i da ga uz pomoć

nagrade lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:

nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).

nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci).

nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci).

Stručni žiri za izbor najboljeg projekta sačinjavaće pored predstavnika stručne javnosti, koji su doprineli razvoju i promociji proizvodnje i prerade

organske hrane, i predstavnik NLB Banke.

Osnovne smernice:

Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane.

Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije.

Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom.

Dodatne semrnice:

Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće - autohtone sorte biljaka i rase životinja.

Veličina poseda i povezanost više vrsta proizvodnje (biljna - stočarska - prerada).

Realna izvodljivost projekta - da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti.

Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2017 godine.

Propozicije konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani za

organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije.

Rok:

Prijave se dostavljaju od 01. juna do 1. septembra 2016. godine.

Dodala nagrada je planirana za 20.09.2016.

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće

biti uzeti u razmatranje.

Detaljne informacije o Konkursu biće na raspolaganju zainteresovanima na internet sajtu i u svim ekspoziturama NLB Banke.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:

Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta).

Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta.

Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju.

Troškove realizacije projekta.

Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta.

Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava.

Dokaz o sertifikaciji (sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.

Projekat se može predati:

Elektronski putem na e-mail adresu: organic@nlb.rs

Poštom na adresu:

NLB banka a.d. Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 165v

11070 Novi Beograd

sa naznakom "Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane".

Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa.